main-menu

Fuglelokaliteter

Gode fuglelokaliteter

Ønsker du å studere fuglelivet på Jomfruland kan du konsentrere seg om disse lokalitetene – se også kart:

Vær varsom når du ferdes rundt på øya, og respekter bestemmelsene i friluftsloven! Husk at ferdsel på innmark jevnt over ikke er lovlig. Les mer om dette på lovdata.
Ta også hensyn til hekkende fugler! Husk båndtvang!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes