main-menu

Øitangen/Kråka

Øitangen/Kråka

Utsiktfra FugletårnetFuglekikkere i aktivitet på sletta på Nordenden - Jørn Helge Magnussen, Ommund Lintjørn og Knut Sørensen. Knausen på Kråka skimtes i bakgrunnen.Øitangen er nordspissen av øya, med den ytterste knausen kalt Kråka. Trekkende fugl følger Jomfruland nordover både vår og høst, og passerer dermed Øitangen. Fugletårnet står strategisk plassert, og en får meget god oversikt over nordenden av øya og farvannene rundt. På Øitangen finnes et flott kulturlandskap Øitangen sett fra knausen lengst oppe på Kråka. Kråkedammen i forgrunnen til venstre.med naturbeitemark, kantkratt og sandstrender. Mange ulike spurvefugler følger den lave krattvegetasjonen oppover mot Kråka.
Helt på nordspissen finner en ofte mye vadefugler, særlig på høsten.

Beste årstid: trekkperiodene vår og høst

Typiske arter: spurvefugl, vadere, vannfugl

Gode observasjonsplasser: fugletårnet og Kråka (nordspissen)

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes