Dyreliv

[twocol_one]

Dyreliv

Bare noen få dyrearter har fast tilhold på øya: vannspissmus, ulike flaggermusarter, ekorn, stor skogmus, vånd, rev, stålorm og padde. Steinkobbe har faste hvileplasser i skjærgården rundt Jomfruland. Blant tilfeldige gjester er hare, mink, mår, røyskatt, snømus, elg, rådyr, havert, klappmyss, nise, delfiner og ulike hvalarter. For øvrig har øya et rikt og sjeldent insektliv.

 

[/twocol_one] [twocol_one_last]om_ekorn[/twocol_one_last]

Studier av fugl