main-menu

Havet

Havet

Farvannene rundt Jomfruland kan oppvise mange ulike fiskeslag. Flere yrkesfiskere holder Ribbemanetstand, samt at det er et utbredt fritidsfiske. For fritidsfiskerne er torsk, makrell og sjøørrett kanskje det gjeveste byttet. Ellers kan en støte på f eks havabbor eller den fryktede fjesingen.

Bestandene av de ulike artene som yrkesfiskerne tar er nok utsatt for merkbare bestandssvingninger. Torsken er trolig i en nedgangsperiode. Ellers fiskes det blant annet på makrell og breiflabb. Hummeren er fåtallig også her, men taskekrabben kan opptre mer tallrikt.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes