Fuglelokaliteter

Gode fuglelokaliteter

Ønsker du å studere fuglelivet på Jomfruland kan du konsentrere seg om disse lokalitetene – se også kart:

Vær varsom når du ferdes rundt på øya, og respekter bestemmelsene i friluftsloven! Husk at ferdsel på innmark jevnt over ikke er lovlig. Les mer om dette på lovdata.
Ta også hensyn til hekkende fugler! Husk båndtvang!

Studier av fugl