main-menu

Skadden

Skadden og Løkstadbukta

Sydspissen av øya består stort sett av naken rullestein. Det finnes også vindpint kratt hvor uvanlige spurvefugler kan dukke opp. Den ytterste odden er sjøfuglreservat med ferdselsforbud i hekketida. Tidligere fantes en større sjøfuglkoloni her, mens nå er det få Skaddenhekkende par. Vannfugler er områdets spesialitet. Særlig dykkere kan det være mye av, men også praktærfugl sees nesten hvert år. Husk å sjekke både utsida og innsida av øya! I Løkstadbukta er det velbeitet strandeng, også her med mye vannfugl i farvannet. Ofte finnes også rastende spurvefugl og enkelte vadere.

Beste årstid: høst, vinter, vår

Typiske arter: vannfugl, spurvefugl

Gode observasjonsplasser: like nedenfor den nederste hytta (gå ikke på innmark!); ved sjømerket.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes