main-menu

Om stasjonen

Jomfruland Fuglestasjon ble opprettet i 1972 og drives av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Telemark.

Til å begynne med holdt fuglestasjonen til ved fyret, midt på øya.

sollid_blatime

I 1980 flyttet fuglestasjonen inn i det gamle kalkunhuset på Øitangen, på øyas nordende, hvor mesteparten av stasjonsarbeidet i form av ringmerking og trekktellinger finner sted.
Restaureringen ble gjennomført av medlemmene på dugnad.

stasjonen

Siden 1980 har fuglestasjonen hatt kontinuerlig bemanning i vår- og høstsesongene (mars til november).
Frem til 1990 var arbeidet i sin helhet tuftet på frivillig arbeid.
På 1990-tallet avtjente flere sivilarbeidere sin siviltjeneste ved stasjonen.
Siden 2008 har vi lønnet en feltarbeider / ornitolog, som bor på stasjonen store deler av året.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes