main-menu

Bemanningskalender

Bemanningskalender

Google-kalender

Fuglestasjonen har plass til inntil 10 overnattingsgjester, hvorav 4 er reservert ringmerkere og aktive bidragsytere i felt.
Overnatting skjer på madrasser på gulvet, fordelt på 3 rom med begrenset privatliv. Dette innebærer at smidighet må utvises ift løsning av overnattingskabal.

Ringmerkere kan selv registrere opphold på stasjonen i bemanningskalenderen nedenfor.
Husk samtidig å melde fra til stasjonsleder!

Øvrige må kontakte stasjonsleder (e-post: vkrist@online.no eller mobil: 99208216) for påmelding!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes