Kubukta

Kubukta

[twocol_one]

Grunn bukt med innenforliggende strandeng med beitende kyr – derav navnet! Kan oppvise stort mangfold i vadefugler, spurvefugl, vannfugl med mer. En dam på strandenga kan tiltrekke seg uvanlige andearter vår og høst. Bukta utafor er også verdt en sjekk!

Beste årstid: vår og høst

Typiske arter: vadere, vannfugl, spurvefugl

Gode observasjonsplasser: knausen med ”værstasjonen”

[/twocol_one] [twocol_one_last]kubukta[/twocol_one_last]

Studier av fugl