main-menu

Saltstein

Tårnbukta og Saltstein

TårnbuktaI Tårnbukta på yttersida av øya finnes ofte mye oppskylt tang og tare, som kan trekke til seg mye fugl. Selve bukta kan være særlig spennende ved sterk pålandsvind med blant annet ulike endre og måker. Flere sjeldenheter er blitt sett i Tårnbukta, mest på høsten. Eksempler er isabellasteinskvett, vannpiplerke og svartstrupe. Saltstein et av få steder med fast fjell på øya.

Beste årstid: høst, vinter, vår

Typiske arter: spurvefugl, vannfugl

Gode observasjonsplasser: tangplassen ved Tårnbukta (i enden av veien ned fra Hovedgården); knausene på Saltstein

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes