main-menu

Stasjonen

Jomfruland Fuglestasjon

StasjonsbyggetJomfruland Fuglestasjon ble opprettet i 1972. Til å begynne med holdt fuglestasjonen til ved fyret, midt på øya.

Helt fra starten har fuglestasjonen vært drevet på grunnlag av frivillig innsats.

I 1980 flyttet fuglestasjonen inn i nye lokaler på Øitangen, på øyas nordende, hvor mesteparten av stasjonsarbeidet i form av ringmerking og trekktellinger finner sted.

Det gamle kalkunhuset på Øitangen gård ble satt i stand gjennom dugnadsinnsats fra medlemmene i Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Telemark.

Siden 1980 har fuglestasjonen hatt kontinuerlig bemanning i vår- og høstsesongene (mars til november).
Siden 1990 har flere sivilarbeidere avtjent sivitjenesten ved stasjonen. Disse og andre korttidsengasjerte har vært av avgjørende betydning for den faste bemanningen.
Siden 2008 har vi lønnet en feltarbeider / ornitolog, som bor på stasjonen store deler av året.

Jomfruland Fuglestasjon drives av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Telemark.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes