main-menu

Naturforhold og vegetasjon

Naturforhold – vegetasjon

Jomfruland er temmelig flat, og er stort sett bygd opp av leire, sand og stein. Naken rullestein dominerer mange steder, særlig på utsida av øya. Ellers finnes en svært variert vegetasjon. Mest kjent er nok eikeskogen, som en nordlig utløper av de mer sørlige, kontinentale eikeskogene. Hvitveisblomstringen i mai er årets begivenhet her. Sørover på øya dominerer det vakre kulturlandskapet, sammen med granskogen. Ellers finner en både strandenger og strandkratt, nakne knauser, furuskog, og et lite tjern – Tårntjernet.

 
om_eikeskog

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes