main-menu

Ringmerking – gjenfunn og kontroller

Ringmerking – gjenfunn og kontroller

Det fanges og ringmerkes normalt mellom 7.000 og 12.000 fugler ved Jomfruland fuglestasjon hvert år.
Noen av fuglene som fanges er kontroller av fugl ringmerket fra før, lokalt eller andre steder i Norge eller i utlandet.
Tilsvarende blir en til to prosent av «våre» fugler kontrollert andre steder i verden. Dette gir oss kunnskap om fuglenes bevegelser, levealder, mm.

 Ringmerking

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes