main-menu

Dyreliv

Dyreliv

Bare noen få dyrearter har fast tilhold på øya: vannspissmus, ulike flaggermusarter, ekorn, stor skogmus, vånd, rev, stålorm og padde. Steinkobbe har faste hvileplasser i skjærgården rundt Jomfruland. Blant tilfeldige gjester er hare, mink, mår, røyskatt, snømus, elg, rådyr, havert, klappmyss, nise, delfiner og ulike hvalarter. For øvrig har øya et rikt og sjeldent insektliv.

 
om_ekorn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes