main-menu

Ringmerking – overvåkingsrunden

Ringmerking – overvåkingsrunden

Jomfruland fuglestasjon har siden 1990 drevet standardisert fangst og ringmerking vår og høst med 10 faste mistnett i krattvegetasjonen på Øitangen, Jomfruland nordende.
De 10 mistnettene («overvåkningsrunden») benyttes daglig, fra soloppgang og minimum fem timer utover, så fremt vær og vind tillater fangst.
Vårsesongen starter 1. april og varer til og med 15. juni, høstsesongen starter 15. juli og varer ut oktober.

Resultatene fra den standardiserte fangsten brukes til å overvåke bestandene av trekkende småfugler.
Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning) støtter dette arbeidet økonomisk.
Les mer her.

 

Rapport fra overvåkningen i 2016
Rapport fra overvåkningen i 2015
Rapport fra overvåkningen i 2014
Rapport fra overvåkningen i 2013
Rapport fra overvåkningen i 2012
Rapport fra overvåkningen i 2011
Rapport fra overvåkningen i 2010

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes