main-menu

Vintervannfugltelling

Vintervannfugltellingene

ToppandSjøområdene rundt Jomfruland er viktige raste- og næringsområder for mange ulike arter av vannfugler, slik som lommer, dykkere, skarver, ender og alkefugler. Dette gjelder spesielt i trekktidene og om vinteren. For å få oversikt over endringer i vannfuglforekomstene foretar fuglestasjonen standardiserte tellinger av vannfugler i vinterhalvåret.

Tellingene foregår langs hele Jomfrulands innside og utside. Prosjektet ble satt i gang sesongen 1998/1999.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes