main-menu

Fysiske fakta

Fysiske fakta om Jomfruland

Lengde: 7 km
Største bredde: 1 km
Areal: 3,3 kvadratkilometer
Avstand fra nærmeste fastland: 4,5 km
Befolkning: ca 80 personer (per 01.01.2004)
Antall gårdsbruk i drift: 5
Antall bruk med storfe: 4
Antall hytter: ca 160

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes