main-menu

Takseringer av hekkende sjøfugl

Takseringer av hekkende sjøfugl

I alt 27 øyer og øygrupper langs Telemarkskysten er vernet som sjøfuglreservater. På oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Telemark takseres bestandene av hekkende fugler hvert år etter fast metodikk. Dette gir over tid et godt bilde av utviklingen i hekkebestandene. Dette prosjektet har pågått helt siden 1974, slik at det er et betydelig materiale som er samlet inn. Se eksemplene under!

 Fiskemåke

I sjøfuglreservatene er det ilandstigningsforbud i perioden 15.04. til 15.07. for å gi sjøfuglene ro i hekketida. Gjør deg kjent med hvilke holmer som er reservater og respekter ferdselsforbudet!
For øvrig må en selvsagt ta hensyn til hekkende fugler uansett om det er i et sjøfuglreservat eller ikke!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes