main-menu

Geologi

Geologi

Jomfruland består nesten bare av løsmasser, avsatt mot slutten av forrige istid.
Etter at isen begynte å trekke seg tilbake, kom det kaldere perioder da isen vokste fram igjen.
Stein, grus og leire  ble fraktet fram til iskanten.og ble avsatt der iskanten møtte havet.

Jomfruland består av en slik endemorene, det såkalte Raet som  går gjennom Østfold og Vestfold, forsvinner i havet ved Mølen, kommer opp igjen på Stråholmen og Jomfruland, før det igjen dukker opp av sjøen ved Arendal.

langsstranda

Etter at isen endelig var smeltet, lå Jomfruland lenge under vann. Landhevingen førte til at øya langsomt steg opp av havet, og bølger og vind begynte å arbeide på løsmassene. Større steiner ble liggende igjen ytterst mot Skagerrak, mens sand og ble skylt over og liggende på innsida. Løsmassene stammer fra flere ulike distrikter i nord, øst og vest, og en kan finne mange slags bergarter representert.

I dag kan vi se naken rullestein langs hele yttersida av øya, og flere steder lenger inn fra stranda.
Det vil ta lang tid før jordsmonnet har bygd seg opp såpass at vegetasjonen tar helt overhånd.

Noen få steder finnes fast fjell, f eks på nordspissen (Kråka), ved Saltstein og ved campingplassen (Aasvik).
Berggrunnen består av temmelig næringsfattig gneis og amfibolitt fra jordas urtid (prekambrium).

Det er mye rombeporfyr, larvikitt og ringerikesandstein på Jomfruland, og de har nok kommet med isstrømmer lenger østfra.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes