main-menu

sitron_110806

En ung sitronerle ble oppdaget p� nordspissen av �ya, ved Kr�ka, 11. august 2006. Arten er sjelden i Norge. Forrige funn i stasjonsomr�det var en ungfugl p� Str�holmen 29.07.-01.08.2004.
Foto: J�rn Helge Magnussen
Dato lagt ut: 31.08.2006

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes