main-menu

rodstrupes06_2

En r�dstrupesanger ble fanget under det vanlige ringmerkingsarbeidet 04.05.2006. Fuglen er en ung hunn. R�dstrupesangeren er en s�rlig art som av og til flyr litt for langt under v�rtrekket og havner p� v�re breddegrader…
Foto: Thorstein Holtskog
Dato lagt ut: 05.05.2006

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes