main-menu

markpip06_3

En markpiplerke holdt seg p� sletta p� Nordenden p� formiddagen 07.05.2006. Dette er en sjelden art i v�re omr�der, med bare noen f� funn i Norge hvert �r.
Foto: Hans Inge Nicolaysen
Dato lagt ut: 07.05.2006

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes