main-menu

Tårnbrygga

Tårnbrygga

TårnbryggaStrandsumper og gruntvannsområder på begge sider av Tårnbrygga tiltrekker seg vadere og andre våtmarksarter. Særlig på nordsida er det en del lave mudderbanker. Ved gunstig tidevann kan store mengder vadefugler oppholde seg her, spesielt på høsttrekket. På jordene innenfor kan en også finne godbiter.

Beste årstid: vår og høst

Typiske arter: vadere

Gode observasjonsplasser: fra veien ut til Tårnbrygga

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes