main-menu

Øitangen/Kråka

Øitangen/Kråka

Utsiktfra FugletårnetØitangen sett fra knausen lengst oppe på Kråka. Kråkedammen i forgrunnen til venstre.Øitangen er nordspissen av øya, med den ytterste knausen kalt Kråka.

På Øitangen finnes et flott kulturlandskap med naturbeitemark, kantkratt og sandstrender.

Trekkende fugl følger Jomfruland nordover både vår og høst, og passerer dermed Øitangen.
Fra fugletårnet får du god oversikt over nordenden av øya og farvannene rundt.
Helt på nordspissen (Kråka) raster på sensommeren og høsten et stort antall vadefugler. NB! Området er sjøfuglreservat og ferdsel er ikke tillat i hekketiden, 15.april – 15. juli.

Beste årstid: trekkperiodene vår og høst

Typiske arter: spurvefugl, vadere, vannfugl

Gode observasjonsplasser: fugletårnet og nordspissen.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes