main-menu

Kubukta

Kubukta

Grunn bukt med innenforliggende strandeng med beitende kyr – derav navnet! Kan oppvise stort mangfold i vadefugler, spurvefugl, vannfugl med mer. En dam på strandenga kan tiltrekke seg uvanlige andearter vår og høst. Bukta utafor er også verdt en sjekk!

Beste årstid: vår og høst

Typiske arter: vadere, vannfugl, spurvefugl

Gode observasjonsplasser: knausen med ”værstasjonen”

kubukta

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes