main-menu

Eikeskogen

Eikeskogen

EikeskogenEikeskogen på Jomfruland er utrolig vakker. Deler av skogen er et ”villniss” med store og små edelløvtrær, mens andre deler er mer parkaktig beitehage. Det finnes også partier med rein hasselskog. Floraen er rik og fascinerende, særlig på våren når blåveisen og hvitveisen blomstrer. I hele området finnes mye syngende fugler om våren, og Eikeskogen er Norges sikreste lokalitet for syngende pirol de to første ukene av juni.

Beste årstid: vår/sommer

Typiske arter: spurvefugl

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes