main-menu

Støttemedlemmer

Sparebankstiftelsen DNB støttet driften av Jomfruland fuglestasjon med kr 150.000 til ny oppsynsbåt i 2015.

Bess Jahres Stiftelse støttet fuglestasjonen med kr 25.000 i 2015.

Norsk Ornitologisk Forening støttet driften med kr 50.000 til ny stasjonsbåt i 2015 og gir det samme beløpet til drift av stasjonen i 2016.

Sparebanken Sør Kragerø støtter driften med kr 25.000 i 2016.

Vi er meget takknemlige for støtten, men trenger flere faste støttespillere for å kunne opprettholde driften i fremtiden.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes